fbpx

  Reklamacje / ochrona danych osobowych

  REKLAMACJE
  1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub braki, ma prawo do złożenia w Sklepie reklamacji. Reklamacja musi być udokumentowana dokumentami przesłanymi na adres podany poniżej.
  Mimo zabezpieczeń meble niestety ulegają również uszkodzeniu w czasie transportu i przeładunków w firmach kurierskich, dlatego prosimy o sprawdzanie przesyłek przy odbiorze lub w dniu odbioru.
  UWAGA: Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu produktów odbieranych z naszego magazynu przez przewoźników lub osoby trzecie przysyłane przez klienta.

  2. Aby złożyć reklamację należy przesłać na adres kontakt@meblemakowski.pl dokumenty:
  – skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura),
  – zdjęcia wady lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia mechanicznego należy przesłać zdjęcie opakowania.
  – protokół szkody sporządzony przez kuriera dostarczającego przesyłkę w przypadku uszkodzeń mechanicznych.

  3. W przypadku mebli, które były dostarczane do klienta naszym kurierem lub naszym transportem, uszkodzone przesyłki są odbierane przez naszego kuriera w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji. Termin odbioru jest ustalany w zależności od warunków przewozowych firmy kurierskiej.
  Reklamacje jeśli jest to technicznie potrzebne są rozpatrywane w siedzibie sprzedawcy „Firma Makowski” ul. Dobryszycka 65 97-505 Blok Dobryszyce

  4. Data przesłania dokumentów wymienionych w pkt2. oraz wadliwego towaru jest datą złożenia reklamacji.

  5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.
  6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).